4. AZALEA – GALAXY HiDE and SeeK (27 024) Unit tiré de Love Live! Sunshine!!, c'est leur 2e single. 5. Rin Shibuya (CV: Ayaka Fukuhara), Haruna Kamijô (CV: Mina Nagajima), Nao Kamiya (CV:…
Lire la suite